Saturday or Shanivar is dedicated to both Lord Shani and Hanuman. Chant these 108 names of Shani to get rid of malefic of Planet Saturn.

108 Names of Shani Dev For Saturday or Shanivar
Name Mantra
ॐ श्री शनैश्चराय नमः।
Om Shri Shanaishcharaya Namah।
ॐ शान्ताय नमः।
Om Shantaya Namah।
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः।
Om Sarvabhishtapradayine Namah।
ॐ शरण्याय नमः।
Om Sharanyaya Namah।
ॐ वरेण्याय नमः।
Om Varenyaya Namah।
ॐ सर्वेशाय नमः।
Om Sarveshaya Namah।
ॐ सौम्याय नमः।
Om Saumyaya Namah।
ॐ सुरवन्द्याय नमः।
Om Suravandyaya Namah।
ॐ सुरलोकविहारिणे नमः।
Om Suralokaviharine Namah।
ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।
Om Sukhasanopavishtaya Namah।
ॐ सुन्दराय नमः।
Om Sundaraya Namah।
ॐ घनाय नमः।
Om Ghanaya Namah।
ॐ घनरूपाय नमः।
Om Ghanarupaya Namah।
ॐ घनाभरणधारिणे नमः।
Om Ghanabharanadharine Namah।
ॐ घनसारविलेपाय नमः।
Om Ghanasaravilepaya Namah।
ॐ खद्योताय नमः।
Om Khadyotaya Namah।
ॐ मन्दाय नमः।
Om Mandaya Namah।
ॐ मन्दचेष्टाय नमः।
Om Mandacheshtaya Namah।
ॐ महनीयगुणात्मने नमः।
Om Mahaniyagunatmane Namah।
ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः।
Om Martyapavanapadaya Namah।
ॐ महेशाय नमः।
Om Maheshaya Namah।
ॐ छायापुत्राय नमः।
Om Chhayaputraya Namah।
ॐ शर्वाय नमः।
Om Sharvaya Namah।
ॐ शततूणीरधारिणे नमः।
Om Shatatuniradharine Namah।
ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः।
Om Charasthirasvabhavaya Namah।
ॐ अचञ्चलाय नमः।
Om Achanchalaya Namah।
ॐ नीलवर्णाय नमः।
Om Nilavarnaya Namah।
ॐ नित्याय नमः।
Om Nityaya Namah।
ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः।
Om Nilanjananibhaya Namah।
ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः।
Om Nilambaravibhushanaya Namah।
ॐ निश्चलाय नमः।
Om Nishchalaya Namah।
ॐ वेद्याय नमः।
Om Vedyaya Namah।
ॐ विधिरूपाय नमः।
Om Vidhirupaya Namah।
ॐ विरोधाधारभूमये नमः।
Om Virodhadharabhumaye Namah।
ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः।
Om Bhedaspadasvabhavaya Namah।
ॐ वज्रदेहाय नमः।
Om Vajradehaya Namah।
ॐ वैराग्यदाय नमः।
Om Vairagyadaya Namah।
ॐ वीराय नमः।
Om Viraya Namah।
ॐ वीतरोगभयाय नमः।
Om Vitarogabhayaya Namah।
ॐ विपत्परम्परेशाय नमः।
Om Vipatparampareshaya Namah।
ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
Om Vishvavandyaya Namah।
ॐ गृध्नवाहाय नमः।
Om Gridhnavahaya Namah।
ॐ गूढाय नमः।
Om Gudhaya Namah।
ॐ कूर्माङ्गाय नमः।
Om Kurmangaya Namah।
ॐ कुरूपिणे नमः।
Om Kurupine Namah।
ॐ कुत्सिताय नमः।
Om Kutsitaya Namah।
ॐ गुणाढ्याय नमः।
Om Gunadhyaya Namah।
ॐ गोचराय नमः।
Om Gocharaya Namah।
ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः।
Om Avidyamulanashanaya Namah।
ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः।
Om Vidyavidyasvarupine Namah।
ॐ आयुष्यकारणाय नमः।
Om Ayushyakaranaya Namah।
ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः।
Om Apadurddhatre Namah।
ॐ विष्णुभक्ताय नमः।
Om Vishnubhaktaya Namah।
ॐ वशिने नमः।
Om Vishine Namah।
ॐ विविधागमवेदिने नमः।
Om Vividhagamavedine Namah।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः।
Om Vidhistutyaya Namah।
ॐ वन्द्याय नमः।
Om Vandyaya Namah।
ॐ विरूपाक्षाय नमः।
Om Virupakshaya Namah।
ॐ वरिष्ठाय नमः।
Om Varishthaya Namah।
ॐ गरिष्ठाय नमः।
Om Garishthaya Namah।
ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः।
Om Vajrankushadharaya Namah।
ॐ वरदाभयहस्ताय नमः।
Om Varadabhayahastaya Namah।
ॐ वामनाय नमः।
Om Vamanaya Namah।
ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः।
Om Jyeshthapatnisametaya Namah।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
Om Shreshthaya Namah।
ॐ मितभाषिणे नमः।
Om Mitabhashine Namah।
ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः।
Om Kashtaughanashakartre Namah।
ॐ पुष्टिदाय नमः।
Om Pushtidaya Namah।
ॐ स्तुत्याय नमः।
Om Stutyaya Namah।
ॐ स्तोत्रगम्याय नमः।
Om Stotragamyaya Namah।
ॐ भक्तिवश्याय नमः।
Om Bhaktivashyaya Namah।
ॐ भानवे नमः।
Om Bhanave Namah।
ॐ भानुपुत्राय नमः।
Om Bhanuputraya Namah।
ॐ भव्याय नमः।
Om Bhavyaya Namah।
ॐ पावनाय नमः।
Om Pavanaya Namah।
ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः।
Om Dhanurmandalasamsthaya Namah।
ॐ धनदाय नमः।
Om Dhanadaya Namah।
ॐ धनुष्मते नमः।
Om Dhanushmate Namah।
ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः।
Om Tanuprakashadehaya Namah।
ॐ तामसाय नमः।
Om Tamasaya Namah।
ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः।
Om Asheshajanavandyaya Namah।
ॐ विशेषफलदायिने नमः।
Om Visheshaphaladayine Namah।
ॐ वशीकृतजनेशाय नमः।
Om Vashikritajaneshaya Namah।
ॐ पशूनां पतये नमः।
Om Pashunam Pataye Namah।
ॐ खेचराय नमः।
Om Khecharaya Namah।
ॐ खगेशाय नमः।
Om Khageshaya Namah।
ॐ घननीलाम्बराय नमः।
Om Ghananilambaraya Namah।
ॐ काठिन्यमानसाय नमः।
Om Kathinyamanasaya Namah।
ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः।
Om Aryaganastutyaya Namah।
ॐ नीलच्छत्राय नमः।
Om Nilachchhatraya Namah।
ॐ नित्याय नमः।
Om Nityaya Namah।
ॐ निर्गुणाय नमः।
Om Nirgunaya Namah।
ॐ गुणात्मने नमः।
Om Gunatmane Namah।
ॐ निरामयाय नमः।
Om Niramayaya Namah।
ॐ निन्द्याय नमः।
Om Nindyaya Namah।
ॐ वन्दनीयाय नमः।
Om Vandaniyaya Namah।
ॐ धीराय नमः।
Om Dhiraya Namah।
ॐ दिव्यदेहाय नमः।
Om Divyadehaya Namah।
ॐ दीनार्तिहरणाय नमः।
Om Dinartiharanaya Namah।
ॐ दैन्यनाशकराय नमः।
Om Dainyanashakaraya Namah।
ॐ आर्यजनगण्याय नमः।
Om Aryajanaganyaya Namah।
ॐ क्रूराय नमः।
Om Kruraya Namah।
ॐ क्रूरचेष्टाय नमः।
Om Kruracheshtaya Namah।
ॐ कामक्रोधकराय नमः।
Om Kamakrodhakaraya Namah।
ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः।
Om Kalatraputrashatrutvakaranaya Namah।
ॐ परिपोषितभक्ताय नमः।
Om Pariposhitabhaktaya Namah।
ॐ परभीतिहराय नमः।
Om Parabhitiharaya Namah।
ॐ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः।
Om Bhaktasanghamanoabhishtaphaladaya Namah।

Shani Mantra

Shani Mantra